Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW: nowelizacja ustawy wdrożeniowej

PROW: nowelizacja ustawy wdrożeniowej fotolia.pl
Resort rozwoju wsi przygotował nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowelizacja przewiduje szereg zmian, również w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Generalnym uzasadnieniem dla ich wprowadzenia jest przyspieszenie wydawania pieniędzy z programu oraz uproszczenia dla beneficjentów. Zmiany odnoszą się m.in. do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, beneficjentów kilku działań, systemu sieci KSOW, realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz zamówień na wykonawstwo zadań.
 
Określono w zasady trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań i kar administracyjnych w przypadku niezgodności stosowania tego trybu i trybu zamówień publicznych. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ma uruchomić specjalną stronę internetową do udostępniania zapytań ofertowych. Agencji przekazano wdrażanie działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Usługi doradcze i zarządzania gospodarstwem rolnym”. Umożliwiono podmiotom wdrażającym powoływanie zespołów opiniodawczo-doradczych, z członkami spoza tej instytucji. W tzw. ustawie o RLKS rozszerzono prawo do wniesienia protestu na wszystkie rozstrzygnięcia lokalnej grupy działania, które są niekorzystne w skutkach dla wnioskodawcy.
 
Nowelizacja nakłada na starostów obowiązek przekazania kopii ostatecznej decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny - kierownikowi biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, który dokonał zalesienia w ramach PROW. A jeśli przekwalifikowanie nastąpiło w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków – przekazanie kierownikowi biura agencji informacji o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny.
 
Z projetem nowelizacji można zapoznać się TUTAJ.
 
Pt., 15 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża