Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa okołobudżetowa 2016

Ustawa okołobudżetowa 2016 fotolia.pl

Rząd przyjął 1 grudnia projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2016 r., ściśle związanej z projektem budżetu. Projekt najprawdopodobniej wejdzie pod obrady najbliższego posiedzenia Sejmu 9 i 10 grudnia.

Świadczenia i wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych

Główne założenia projektu, które podaje Centrum Informacyjne Rządu, to m.in. zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych na poziomie 2015 r.; zamrożenie kwoty bazowej wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (co nie wyklucza możliwości podwyższenia wynagrodzeń w rozporządzeniu ustalającym mnożniki kwoty bazowej) oraz przyjęcie roku 2011 jako podstawy odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. 

Fundusz Pracy

W planie finansowym Funduszu Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych – przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu prawie o 700,3 mln zł. Poza tym przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa – do 182,9 mln zł, co ma umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.

Planowanie niektórych wydatków

Analogicznie, jak w latach ubiegłych, stosowana ma być regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie pieniędzy na doskonalenie zawodowe nauczycieli. będzie istniała możliwość dofinansowania z budżetu państwa Funduszu Emerytalno-Rentowego (w przypadku większej liczby świadczeniobiorców). Możliwe będzie przyznanie dotacji celowej na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W ramach w części 29 – Obrona narodowa możliwe będzie finansowanie przygotowania i organizacji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce w 2016 r. (projekt ustawy umożliwi przenoszenie środków z części 29 – Obrona narodowa do innych dysponentów budżetu państwa –ministrów realizujących to przedsięwzięcie);

Przepis dotyczący ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W 2016 r. nie będzie stosowany przepis, który stanowi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, co pozwoli przeznaczyć te środki na wydatki o charakterze społecznym.

Źródło: pemier.gov.pl

Czw., 3 Gr. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża