Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Internet a egzekucja administracyjna

Internet a egzekucja administracyjna fotolia.pl

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie licytacji elektronicznej i systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego przeprowadza się licytację elektroniczną. Rozporządzenie to zostało wydana  na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czego dotyczy nowy akt prawny?

Rozporządzenie określa:

  1. warunki udziału w licytacji elektronicznej;
  2. dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji elektronicznej oraz warunki publikacji tego obwieszczenia;
  3. termin licytacji elektronicznej;
  4. tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej;
  5. termin zapłaty ceny;
  6. warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego odbywa się licytacja elektroniczna, w tym otrzymania dostępu oraz jego wygaśnięcia.

Administratorem systemu ma być administrator danych określony w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownikami zaś - zarówno organy egzekucyjne sprzedające ruchomości w drodze licytacji elektronicznej, jak i osoby posiadające konto w systemie teleinformatycznym, zainteresowane wzięciem udziału w sprzedaży w drodze tej licytacji.

Jak będzie przebiegała licytacja?

Uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego będzie możliwe po uwierzytelnieniu oraz zapoznaniu się z regulaminem systemu i zaakceptowaniu tego regulaminu. W przypadku systemu teleinformatycznego prowadzonego przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez MF, uwierzytelnienie będzie następowało przez profil zaufany ePUAP bądź przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Udział w licytacji elektronicznej możliwy będzie z użyciem specjalnie przygotowanego formularza. W przypadku wniesienia wadium, wzięcie udziału w licytacji będzie możliwe jedynie pod warunkiem jego złożenia - administrator systemu i organ egzekucyjny sprzedający ruchomości w drodze licytacji elektronicznej niezwłocznie po dokonaniu wpłaty wadium otrzymają stosowną informację.

Obwieszczenie o licytacji zamieszczane będzie również w systemie teleinformatycznym i będzie zawierało oprócz elementów przewidzianych w ustawie dodatkowo m.in.: cenę wywołania, fotografię sprzedawanej ruchomości, informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia licytacji, czy konieczności złożenia wadium. Przybicie udzielane jest przez organ egzekucyjny w systemie teleinformatycznym. Uczestnicy licytacji elektronicznej, w tym nabywca, zawiadamiani będą się o przybiciu również za pomocą systemu. Zgodnie z ustawą cena nabycia uiszczana jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W projekcie rozporządzenia zawarto szczególne rozwiązania dotyczące terminu zapłaty ceny nabycia. 

Pt., 30 Prn. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka