Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Istotne poszerzenie kręgu kredytobiorców uprawnionych do uzyskania pomocy finansowej

Istotne poszerzenie kręgu kredytobiorców uprawnionych do uzyskania pomocy finansowej fotolia.pl

Przedmiotem posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 7 października br., było rozpatrzenie poprawek Senatu RP do projektu  wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Poprawki senatu

Senat zaproponował łącznie 14 poprawek, większość o charakterze redakcyjnym. Najistotniejszą poprawką z punktu widzenia osób uprawnionych do uzyskania wsparcia jest wprowadzenie nowego kryterium udzielenia wsparcia. Zgodnie z poprawką, wsparcie może być przyznane, jeśli kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Krótko mówiąc, Senat RP wprowadził możliwość udzielenia pomocy kredytobiorcom, których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza począwszy od 1 października br. :

  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kwoty 634 zł,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego kwoty 514 zł na jedną osobę.

Uzasadnienie poprawki

Jak wskazano w uzasadnieniu poprawki, kredytobiorcy o niskich dochodach stosunkowo dużą ich część muszą przeznaczać na podstawowe koszty utrzymania. Część tych kosztów to w dużej mierze koszty sztywne i nie da się ich istotnie ograniczyć przy niskich dochodach. Chodzi tu o wydatki np. na żywność, czy koszty związane z użytkowaniem mieszkania. Sytuacja finansowa takich gospodarstw może być trudna, pomimo niższego współczynnika niż określony w art. 3 ust. 1 pkt. 2 (próg 60%) a także, gdy żaden z członków gospodarstwa nie posiada statusu bezrobotnego. Mając powyższe na uwadze dla pełniejszej realizacji celu ustawy, wskazane jest rozszerzenie grupy kredytobiorców uprawnionych do korzystania ze wsparcia o takie gospodarstwa domowe. Zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej progi dochodowe od 1 października br. będą wynosić 634 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 514 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Taki dochód jest niski i świadczy o trudnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Uzupełnienie kryteriów ustawy w tym zakresie pozwoli uzyskać uprawnienie do wsparcia wielu gospodarstwom będącym w trudnej sytuacji.

Pt., 9 Prn. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka