Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o osobach starszych

Ustawa o osobach starszych fotolia.pl
Do Sejmu trafił komisyjny projekt ustawy o osobach starszych. Zakłada on nałożenie zobowiązania na Radę Ministrów do monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i przedstawienia informacji w tym zakresie Sejmowi i Senatowi.
Monitorowanie ma być prowadzone przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowaniu sytuacji osób starszych w Polsce. Cel monitoringu według założeń to przygotowanie diagnozy sytuacji tych osób jak również usystematyzowanie zadań z zakresu polityki senioralnej.  Przez zapewnienie ich ciągłości, adekwatności, kompleksowości i spójności. Ma to doprowadzić do stworzenia realnych szans na poprawę sytuacji osób starszych, dzięki szybkiej reakcji na zachodzące zmiany w tym środowisku. Monitoring ma uporządkować kwestię rozproszonego i nieuporządkowanego charakteru obecnych informacji. 
 
Przedmiotem informacji będzie:
 • sytuacja demograficzna społeczeństwa i struktura demograficzna 
 • sytuacja dochodowa, warunki bytu, w tym warunki mieszkaniowe 
 • aktywność zawodowa 
 • sytuacja rodzinna i struktura gospodarstw domowych 
 • stan zdrowia i jego uwarunkowania 
 • dostępność i poziom usług socjalnych 
 • sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
 • aktywność społeczna i obywatelska
 • aktywność edukacyjna i kulturalna
 • aktywność sportowa i rekreacyjna
 • równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji 
 
Ciekawym aspektem jest wprowadzenie mechanizmu oceny realizacji polityki senioralnej w tym wniosków i rekomendacji sformułowanych w poprzedniej informacji.
 
Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, określi zakres i tryb przygotowania informacji o sytuacji osób starszych, uwzględniając niezbędny zakres informacji oraz sprawne jej przygotowanie. Finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa. 
Czw., 13 Sp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk