Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powiatowe Urzędy Pracy – zmiana zasad dotycząca alimentów

Powiatowe Urzędy Pracy – zmiana zasad dotycząca alimentów fotolia.pl

29 czerwca 2015 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Celem nowych regulacji jest uproszczenie procedur prowadzonych przez właściwe organy w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, a ponadto ujednolicenie treści przedmiotowych ustaw ze względu na zbieżny charakter regulowanej materii oraz występującą niejednokrotnie tożsamość beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

Aktualnie

Projektodawcy proponują wprowadzenie kilku zmian, z których najbardziej istotną z punktu widzenia powiatowych urzędów pracy jest uproszczenie działań podejmowanych przez organ właściwy dłużnika wobec dłużników alimentacyjnych z art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aktualnie, organ właściwy dłużnika ma obowiązek podjąć określone działania wobec dłużnika alimentacyjnego w każdym przypadku otrzymania wniosku w tej sprawie od organu właściwego wierzyciela, zaś organ wierzyciela ma obowiązek wysłać wniosek w przypadku m.in. corocznego przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W praktyce, organ właściwy dłużnika może otrzymać wniosek o podjęcie działań wobec danego dłużnika alimentacyjnego co roku, a nawet kilka razy w roku, nawet przy braku zmian dot. sytuacji dłużnika. Przy każdym takim wniosku, organ dłużnika musi przeprowadzić czynności określone w art. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. A zatem każdorazowo jest zobowiązany m.in. do informowania urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Po zmianach

Po wprowadzeniu zmian, kolejny wniosek o podjęcie działań wobec tego samego dłużnika alimentacyjnego będzie zobowiązywał organ dłużnika do podjęcia wobec dłużnika tylko „wstępnych działań”, tj. przeprowadzenia z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. Przeprowadzenie czynności z art. 5 będzie uzależnione od wyników ww. działań. Jeśli organ stwierdzi, że sytuacja dłużnika nie zmieni się lub gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Śr., 1 Lp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka