Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Usprawnienie procesu przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Usprawnienie procesu przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego fotolia.pl

23 czerwca br. obradowała sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie obrad przyjęto sprawozdanie z prac podkomisji – efektem jest ostateczna wersja projektu ustawy.

Przedmiotowa nowelizacja dotyczy przede wszystkim usprawnienia procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej poprzez modyfikacje w zakresie działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie przyznawania tych świadczeń. Nowe przepisy mają przyczynić się również do podniesienia jakości działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności.

Zmienione ustawy

Główne zmiany dotyczą ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Skutkiem projektowanej nowelizacji mają być wprowadzenie nowych instytucji, a mianowicie:

 1. Centralnej Bazy Beneficjentów
  Z uwagi na potrzebę m.in. weryfikacji danych beneficjentów ubiegających się i pobierających świadczenia, stworzono możliwość korzystania z danych gromadzonych w rejestrach ministra  właściwego do spraw rodziny oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przez organy publiczne realizujące:
  - ustawę o świadczeniach rodzinnych,
  - ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  - ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Ponadto, organy właściwe i samorządy województw będą mogły przetwarzać informacje również z obszaru świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne lub odpowiednio o świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy pomocy społecznej oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.
 2. Platformy Informacyjno- Usługowej
  Projektodawca przewiduje zinformatyzowanie działań z obszaru świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w tym możliwość świadczenia e- usług publicznych w zakresie np.  postępowania w zakresie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, np. zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.
 3. Platformy Integracyjnej
  Nowością będzie możliwość pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organ – organ i zwolnienie jednocześnie z takiego obowiązku beneficjentów.
  Do wyżej wymienionych zmian dostosowano również przepisy innych ustaw, takich jak:
  - ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
  - ustawa o pomocy społecznej,
  - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - Prawo o ruchu drogowym.
Czw., 25 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka