Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nabywanie byłych mieszkań zakładowych przez gminy – propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Nabywanie byłych mieszkań zakładowych przez gminy – propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fotolia.pl

23 czerwca br. swoje prace kontynuowała sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. Celem prac podkomisji jest wypracowanie optymalnego rozwiązania dla zakończenia procesu reprywatyzacji pracowniczych mieszkań zakładowych.

Przedmiotowy projekt od początku wzbudzał wiele emocji, zarówno wśród posłów, jak i wśród grup społecznych zainteresowanych wprowadzeniem zmian.
W toku swoich prac podkomisja poprosiła nawet o głos doradczy Panią Profesor Irenę Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowa propozycja

Na posiedzeniu podkomisji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski zaprezentował zupełnie nową propozycję zmian. Bazą dla projektu jest nowelizacja przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2015 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr.251, poz. 1844 z późn. zm.).
Jak wskazał Minister Orłowski, regulacja opierać się będzie na wykorzystaniu przez gminy Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadkach nabywania przez nie lokali mieszkalnych będących byłymi mieszkaniami zakładowymi. Projekt zakłada ujęcie tego przypadku w katalogu preferencyjnych rozwiązań wspierających przedsięwzięcia w zakresie powiększania zasobu mieszkaniowego gminy poprzez zakup lokali i budynków mieszkalnych.

Dla realizacji ww. celu proponuje się:

  • poszerzenie katalogu beneficjentów programu wsparcia inwestycji o spółki gminne, rozumiane jako spółki, w których gmina lub gminy mają odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
  • rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku uzyskania wsparcia związanego z nabyciem byłych mieszkań zakładowych z Funduszu Dopłat,
  • złagodzenie obowiązku wydzielenia ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia w zakresie pozostałych przedsięwzięć, do których aktualnie obowiązek ten się odnosi,
  • dostosowanie poziomów wsparcia przedsięwzięć do poszerzonego zakresu inwestycji objętych programem realizowanym w oparciu o środki Funduszu Dopłat – w celu zachowania obecnych priorytetów programu podniesienie o 5 punktów procentowych, parametrów określających wysokość wsparcia przedsięwzięć obecnie programem,
  • zmianę skutkującą możliwością dostosowania kryteriów oceny wniosków o wsparcie do problemu byłych mieszkań zakładowych oraz aktualnych, zaostrzonych warunków związanych z energooszczędnością zasobów mieszkaniowych.

Dalsze kroki

Podkomisja postanowiła zwrócić się zarówno do Komisji Infrastruktury, jak i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z wnioskiem o rozważenie wniesienia propozycji Ministra Orłowskiego jako projektu „komisyjnego”.

Wt., 23 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka