Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informatyka w uzgodnieniach

Posiedzenia poszczególnych zespołów problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego stają się często areną próby sił. Strona samorządowa nieodmiennie twierdzi, że kierowane do niej projekty powinny być po etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych – tak aby nie okazało się później, że adnotacja „projekt pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną” znajduje się przy wersji zupełnie innej niż ta opiniowana. Strona rządowa natomiast – dla oszczędności czasu i nerwów – równie konsekwentnie przesyła projekty znajdujące się na etapie uzgodnień. Rozstrzygnięcie zależy od spostrzegawczości zebranych – na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 22 maja 2012 roku okazało się, że przedwcześnie pod obrady trafiło pięć (na dziewięć) projektów.

W konsekwencji zostały one rozpatrzone jedynie wstępnie (we wszystkich przypadkach pozytywnie). Decyzja ostateczna zapadnie albo na posiedzeniu plenarnym (jeśli do tego czasu zakończą się uzgodnienia), albo w przyszłym miesiącu. Projekty te to:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej;
  5. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia.

Pozostałe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizacje usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniobiorców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępniania danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.
Czw., 24 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski