Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe posiedzenie

W dniu 20 grudnia br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego – poświęcone w całości zaopiniowaniu projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Projekt ten był już przedmiotem obrad na poprzednim posiedzeniu Zespołu w dn. 16 grudnia; nie mógł być jednak wtedy ostatecznie rozpatrzony ze względu na fakt, że dopiero następnego dnia, 17 grudnia, miała miejsce konferencja uzgodnieniowa w ramach uzgodnień międzyresortowych. Uzgodnienie nie mogło z kolei czekać na posiedzenie styczniowe – ze względu na przepisy ustaw z początkiem przyszłego roku tracą moc obowiązujące obecnie instrukcje kancelaryjne. W konsekwencji rozpatrywane rozporządzenie musi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Ze względu na te uwarunkowania zebrani w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji członkowie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego (w niewielkiej skądinąd liczbie) przez prawie cztery godziny analizowali poszczególne dokonane zmiany, wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty. Ostatecznie projekt rozporządzenia został zaopiniowany pozytywnie – z wpisem w protokole, że strona samorządowa wyraża dezaprobatę wobec późnego przedłożenia projektu i wynikającej stąd presji czasowej.

Jednocześnie ustalono, iż:.

  • ze względu na nieuniknione wady rozporządzenia po upływie 3 miesięcy od jego wejścia w życie zostanie przeprowadzony kompleksowy przegląd funkcjonowania nowych rozwiązań, uwieńczony – w razie potrzeby – odpowiednią nowelizacją;
  • w trybie roboczym ustalony zostanie tryb wsparcia ze strony poszczególnych korporacji samorządowych dla archiwów państwowych udzielających na bieżąco odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostaje mieć nadzieję, że samorząd terytorialny po raz kolejny wykaże swoją operatywność i zdąży w ciągu kilku dni dostosować się do nowych regulacji.

Śr., 22 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: