Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wymagania dla nauczycieli w szkołach artystycznych - projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowe wymagania dla nauczycieli w szkołach artystycznych - projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego fotolia.pl

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynęła nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych.

Osoby, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia (§ 1 pkt 2 lit. b projektu w zakresie dodanego w § 5 ust. 9). Osoby te wyłącza się spod obowiązywania przepisów § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1665 oraz z 2022 r. poz. 954 i 2116), zwanego dalej „rozporządzeniem zmienianym”.

Do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw kompozycji i podstaw dyrygentury kwalifikacje posiadają absolwenci studiów kierunkowych (wymienieni w § 4 rozporządzenia zmienianego) posiadający przygotowanie pedagogiczne. 

Ustanawia się ponadto uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie zajęć:

  • podstaw dyrygowania w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia – dla posiadających przygotowanie pedagogiczne absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w uczelni artystycznej w zakresie dyrygentury chóralnej lub prowadzenia zespołów (§ 1 pkt 2 lit. b projektu w zakresie dodanego w § 5 ust. 8);
  • podstaw kompozycji lub podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia – dla posiadających przygotowanie pedagogiczne absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w uczelni artystycznej w zakresie teorii muzyki (§ 1 pkt 2 lit. b projektu w zakresie dodanego w § 5 ust. 10).

Koryguje się nazwy zajęć edukacyjnych artystycznych, do prowadzenia których kwalifikacje posiadają osoby, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne – audycji muzycznych i literatury muzycznej na wiedzę o muzyce i naukę o muzyce (§ 1 pkt 2 lit. a projektu).

Koryguje się brzmienie przepisu § 7 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w zakresie osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych w szkole baletowej. Z uwagi na dyskontynuację prowadzenia zajęć audycji muzycznych w szkołach muzycznych, kwalifikacje do prowadzenia zajęć audycji muzycznych w szkołach baletowych otrzymują nauczyciele wiedzy o muzyce w szkołach muzycznych - zajęć edukacyjnych artystycznych zastępujących dotychczasowe zajęcia edukacyjne artystyczne audycji muzycznych w szkołach muzycznych.

W przepisie przejściowym § 2 ust. 1 projektu stanowi się, że osoby, o których mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych – w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i w szkole muzycznej I stopnia w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 oraz literatury muzycznej – w szkole muzycznej II stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

W przepisie przejściowym § 2 ust. 2 projektu stanowi się, że w okresie, w którym kontynuowane są w szkołach muzycznych zajęcia edukacyjne artystyczne audycji muzycznych (lata szkolne 2023/2024 i 2024/2025), osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć, posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych w szkołach baletowych.

Śr., 16 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka