Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół Administracji skupiony wokół tematu chowania zmarłych

Zespół Administracji skupiony wokół tematu chowania zmarłych fotolia.pl

18 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Posiedzenie zdominował temat ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Po raz kolejny przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, zwrócili uwagę na wątpliwości jakie pojawiły się w związku z propozycją nałożenia na placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, obowiązku stwierdzania zgonów w godzinach pracy tychże placówek. W ocenie ZPP, na lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostanie nałożony obowiązek stwierdzania zgonów w 70% przypadków zgonów, jakie następują w warunkach domowych. Celem wprowadzenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej było odciążenie SOR i izb przyjęć, cel ten nie zostanie spełniony, jeżeli lekarz w czasie, w którym winien udzielać świadczeń pacjentom wciąż żywym, będzie dokonywał stwierdzenia zgonu. Ponadto, w projekcie nie uwzględniono kosztów dojazdu lekarza do miejsca położenia zwłok.

Istotną kwestią jest również wynagrodzenie lekarzy, za stwierdzanie zgonów. Skoro stwierdzenie zgonu następuje w czasie pracy lekarza, za które już w ramach umowy pobiera wynagrodzenie, w danej placówce to winno ono być należne podmiotowi leczniczemu, a nie lekarzowi.

Ostatnią najważniejszą kwestią zgłaszaną przez ZPP, jest transport zwłok w celu wykonania badań pośmiertnych, a także jeżeli zgon lub martwe urodzenie nastąpiły na pokładzie statku powietrznego. Zadania te wraz z finansowaniem zostały nałożone na powiaty, jednak pomimo tego nie zapewniono żadnego źródła ich finansowania.

Podczas posiedzenia omówiono również następujące projekty.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – opinia pozytywna z uwagami, jakie zgłosiła Unia Metropolii Polskich oraz Miasto Częstochowa (dot. kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego – opinia pozytywna.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – opinia pozytywna z uwagą dot. konieczności wyjaśnienia wątpliwości w zakresie uszczuplenia wysokości opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego (uwaga ZPP).

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – z uwagi na fakt, iż przedstawiona wersja projektu nie jest jeszcze ostateczna, projekt zostanie zaopiniowany na następnym posiedzeniu Zespołu.

Pt., 19 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek