Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc publiczna na zieloną transformację miast. Trwają konsultacje publiczne.

Pomoc publiczna na zieloną transformację miast. Trwają konsultacje publiczne. fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący udzielania pomocy publicznej przy zielonej transformacji miast. Zgodnie z uzasadnieniem, regulacja ma być elementem realizacji Krajowego Planu Odbudowy.

Celem projektowanej regulacji ma być zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy stanowiącej pomoc publiczną oraz pomoc de minimis, w ramach inwestycji „B.3.4.1 Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozporządzenie ma określać szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom następujących rodzajów pomocy:

  1. regionalnej pomocy inwestycyjnej;
  2. pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych;
  3. pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;
  4. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;
  5. pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów;
  6. pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
  7. pomocy na badania środowiska;
  8. pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
  9. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną;
  10. pomocy de minimis.

Treść projektowanych przepisów rozporządzenia w dużej mierze odwołuje się wprost do regulacji i wymagań stawianych w rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zakłada się, że środki na udzielaną pomoc będą pochodziły z części pożyczkowej europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Narzędziem dystrybucji środków będzie Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM). stanowiący jedną z inwestycji zawartych w planie rozwojowym - Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Orientacyjny budżet IZTM to ok. 13,2 mld zł.

Podmiotem udzielającym pomocy będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, do którego przedsiębiorcy będą składać w tej sprawie wnioski. Pomoc udzielana będzie nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 r. W ocenie skutków regulacji Minister podał, że szacuje, iż wsparciem zostaną objęte minimum 344 inwestycje na obszarach miejskich. 

Projekt ma być też omawiany w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czw., 28 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński