Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego

Majowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego fotolia.pl

19 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały następujące projekty.

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną z uwagą dotyczącą rozszerzenia zapisów ustawy na wszelką działalność, gdzie zawierane są, szczególnie przez samorządy umowy.

Z porządku obrad zdjęto projekt ustawy o zmianie ustawy w związku z rozwojem e-administracji, z uwagi na trwające wciąż konsultacje.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowalne i ich usytuowanie, uzyskał opinię pozytywną, decyzją KWRiST była to opinia wiążąca.

Przedstawiono także główne założenia projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej – projekt ten jest procedowany z uwagi na brak obecnie w systemie, jednego kompleksowego miejsca, gdzie obywatel mógłby sprawdzić swoje oszczędności jakie gromadzi w następujących filarach: ZUS i KRUS, PPK oraz w funduszach komercyjnych. W systemie winna widnieć informacja zarówno o ilości środków jakie zgromadzone są na każdym filarze jak i prognozowanej przyszłej emeryturze z uwzględnieniem wszystkich filarów. Ponadto, system ma wzmocnić edukację w obszarze oszczędzania. Zgodnie z danymi, co piąty Polak w wieku 18-24 lata ma kredyt – jest to wskaźnik bardzo wysoki na tle innych państw europejskich. Konsultacje tego projektu trwają do 23 maja br., zatem najprawdopodobniej zostanie on zaopiniowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

W sprawach różnych nakreślone zostało stanowisko rządu w sprawie unijnego projektu rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich.

Na następny Zespół do spraw różnych zostały zgłoszone następujące dwa tematy: kwestia e-doręczeń, bowiem ta ustawa wpłynie na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – należy wyjaśnić w jaki sposób samorząd będzie komunikował się z administracją państwową, czy będzie to komunikacja poprzez ePuaP czy poprzez e-doręczenia. Walka z dezinformacją - zdaniem samorządowców należy stworzyć mechanizm informacyjny, za pomocą którego dementowane będą plotki, takie które występują na poziomie lokalnym, a następnie informacje te będą przekazywane i dementowane centralnie.

Pt., 20 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek