Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany dotyczące audytów krajobrazowych

Zmiany dotyczące audytów krajobrazowych fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

W związku ze zgłaszanymi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uwagami podjęto decyzję o przystąpieniu do nowelizacji ww. rozporządzenia. Z uwagi zaś na zaawansowany etap prac w większości województw nad audytami, zdecydowano się na nowelizację rozporządzenia w niewielkim zakresie, tak aby zmiany mogły być uwzględnione jeszcze w trakcie obecnie prowadzonych prac nad audytami krajobrazowymi.

Zmianie ulega §4 rozporządzenia określający części składowe audytu krajobrazowego. W związku z tym, że audyt jest uchwalany uchwałą sejmiku województwa, zgodnie z art. 38b ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za zbędne uznano, aby także dokumentacja audytu, jako jego część, miała być przyjmowana uchwałą sejmiku, a taka była konsekwencja dotychczasowego przepisu. Jednocześnie w wyniku zmiany nadal konieczne będzie zgromadzenie dokumentacji audytu i jej udostępnienie.

Wprowadzono także zmiany w załączniku nr 5 do rozporządzenia, które mają na celu uelastycznienie metodyki w tym zakresie. 

W związku z tym, że zmiana rozporządzenia może mieć wpływ na toczące się prace nad audytami krajobrazowymi, zaproponowano przepis przejściowy, który pozwala na stosowanie do sporządzanego audytu krajobrazowego przepisów dotychczasowych, w szczególności w przypadku gdy zastosowanie nowych przepisów wiązałoby się z koniecznością powtórzenia zakończonego etapu prac oraz istotnym wydłużeniem prac nad projektem. Ma to pozwolić zarządowi województwa na decyzję co do metodyki wskazywania krajobrazów priorytetowych i zakończenie prac bez konieczności weryfikacji zakończonego już etapu prac nad audytem krajobrazowym.

Projekt został wstępnie omówiony podczas kwietniowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST ale ze względu na niezakończone uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje projekt będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zespołu. 

Projekt dostępny jest tutaj.

Pt., 29 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka