Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach fotolia.pl

Główny Geodeta Kraju rozpoczął konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Nowe przepisy mają zastąpić rozporządzenie z 2013 r.

Głównymi założeniami nowego rozporządzenia ma być:

  • dostosowanie modelu sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) do założonych pierwotnie funkcjonalności oraz monitorowania jakości danych z ewidencji gruntów i budynków (egib),
  • dostosowanie sposobu przekazywania danych do ZSIN zapewniającego ich kompletność dla całego kraju, niezależnie od stanu jakości danych ewidencyjnych w powiatach,
  • usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami a wydziałami wieczystoksięgowymi sądów rejonowych,
  • usprawnienie mechanizmów wykorzystania przez powiaty komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą w procesie prowadzenia egib,
  • usprawnienie mechanizmów komunikacji między systemami powiatowymi a systemem PESEL i REGON w zakresie aktualizacji danych adresowych w egib,
  • wprowadzenie zmian wynikających z postępu technologicznego w zakresie publikacji i udostępniania danych przestrzennych,
  • dostosowanie systemu do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) i doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Główny Geodeta Kraju ma dostosować ZSIN do przepisów nowego rozporządzenia do 31 grudnia 2022 r. Podmioty, których rejestry są włączone do ZSIN, będą musiały dostosować systemy wykorzystywane do prowadzenia tych rejestrów do przepisów niniejszego rozporządzenia do 31 grudnia 2022 r.

Pierwsze przekazanie przez starostów kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium kopii danych EGiB ma nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Związek Powiatów Polskich zbiera uwagi do projektu. Ankieta wraz z projektem rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Pt., 31 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel