Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja na podręczniki w 2022 r. - projekt rozporządzenia

Dotacja na podręczniki w 2022 r. - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Projekt został wstępnie omówiony podczas grudniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, ale ze względu na trwające uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne opinia zostanie wydana dopiero na kolejnym Zespole do projektu w wersji po uzgodnieniach i konsultacjach. 

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. 

Projektowane rozporządzenie określa nowe formularze na 2022 r., które nie przewidują już różnych kwot refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2021/2022 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 w części III - w przeciwieństwie do kwot refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021, które były różne w zależności od tego czy wydatki były dokonane przez szkoły odpowiednio w 2020 r. albo w 2021 r., czyli przed dokonaniem weryfikacji maksymalnych kwot dotacji oraz po dokonaniu tej weryfikacji, która została dokonana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych.

Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. i 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2020 r., maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w:

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 90 zł na ucznia - w przypadku klas I–III;
  2. podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
    • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
    • 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
    • 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 17 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka