Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności w konsultacjach

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności w konsultacjach fotolia.pl

Minister Infrastruktury skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Związek Powiatów Polskich do 13 października 2021 r. prowadzi ankietę dotyczącą tego projektu.

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy – Prawo o ruchu drogowym dodanymi ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. zgodnie z opublikowanym Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Na podstawie art. 73 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. Z kolei art. 74 ust. 2d ww. ustawy stanowi o możliwości odstąpienia, w przypadku wniosku o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na warunkach określonych w tym przepisie. W takiej sytuacji organ rejestrujący będzie wydawał właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych (art. 74 ust. 2e ww. ustawy).

Uwzględniając powyższe projektodawcy zaproponowali dodanie przepisu (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia) określającego czynności jakie organ rejestrujący będzie wykonywał, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu został złożony wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego i zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 73 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W § 2 załącznika nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia zaproponowano dodanie ust. 1b i 1c (§ 1 pkt 2 projektu rozporządzenia) określających czynności, jakie będzie wykonywał organ rejestrujący w sytuacji, w której:

  • będą spełnione warunki określone w art. 74 ust. 2d ustawy i nie będzie dokonywana czasowa rejestracja z urzędu albo
  • nie zostaną spełnione warunki określone w art. 74 ust. 2d ustawy i będzie dokonywana czasowa rejestracja z urzędu.

W § 2 projektu rozporządzenia przewidziano przepis przejściowy stanowiący, że do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 8 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel