Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół Infrastruktury: bieżące problemy i opiniowane projekty

Zespół Infrastruktury: bieżące problemy i opiniowane projekty fotolia.pl

Czwartkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST rozpoczęło się dość niespodziewanie. Unia Metropolii Polskich zgłosiła do porządku obrad punkt dotyczący istotnego problemu.

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad posiedzenie zespołu zaplanowane na 15.07.2021 r. miało być poświęcone tylko zaopiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zgłosili jednak wniosek o zmianę porządku obrad. Tym samym posiedzenie rozpoczęło się od wysłuchania informacji na temat bieżących problemów związanych z rejestracją i zgłaszaniem pojazdów.

Strona samorządowa zwróciła uwagę na niejednoznaczne przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Nie określają one w sposób precyzyjny właściwości miejscowej starostów w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów i zgłoszenia ich sprzedaży/nabycia. Dopuszczalne są dwie wykładnie. Pierwsza z nich przyjmująca właściwość z uwagi na siedzibę/miejsce zamieszkania osoby dokonującej rejestracji lub zgłoszenia nabycia pojazdu. Druga z nich zakłada, że właściwy miejscowo jest starosta, który dokonał ostatniej rejestracji pojazdu. Problem potęguje niejednolite orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten w ostatnim czasie zmienił wykładnię problematycznych przepisów, co wywołało chaos w wydziałach komunikacji. Przedstawiciele UMP zwrócili się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o przygotowanie zmian w prawie, które pozwolą na załatwienie tego problemu. Resort przyjął zgłoszenie i obiecał zajęcie się tematem.

Kolejnym punktem była dyskusja nad pismem Ministerstwa Infrastruktury dotyczącym nagłych miejskich powodzi. Problem ten został omówiony szerzej w osobnym artykule w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Pozytywnie zaopiniowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Jego wejście w życie spowoduje po stronie pracodawców działających w branży komunikacyjnej konieczność zabezpieczenia kierowcom pomieszczeń socjalnych oraz toalet z dostępem do bieżącej wody.

Przyjęto także projekty Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030, programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 i projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na brak materiałów odstąpiono od opiniowania projektów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. Strona rządowa ma uzupełnić dokumenty, co następnie umożliwi zaopiniowanie tych projektów w drodze obiegowej.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich Bartłomiej Zydel zgłosił natomiast uwagi do projektu nowelizacji prawa budowlanego przygotowanego przez GUNB. Zdaniem Związku konieczne są zmiany mające na celu zwiększenie przejrzystości przepisów o elektronicznej książce budowy. Przedstawiciele GUNBu zapowiedzieli dalsze pochylenie się nad sprawą.

Zespół odstąpił od opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Powodem było zbyt późne dostarczenie dokumentów stronie samorządowej.

Posiedzenie zakończyło się na wnioskach strony samorządowej co do sposobu opisywania opinii wyrażanych przez KWRiST w dokumentach rządowych. Samorządowcy zaapelowali o dookreślanie czy dana opinia była opinią warunkową, czy była opinią z uwagami.

Ponadto tuż przed zamknięciem obrad został postawiony wniosek o zorganizowanie pilnego spotkania strony samorządowej z przedstawicielstwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem spotkania miałyby być zasady funkcjonowania Funduszu Inwestycji Strategicznych funkcjonującego w ramach programu Polski Ład. Niepokój samorządowców budzą niejasności wynikające z uchwały Rady Ministrów będącej podstawą funkcjonowania funduszu. W praktyce pojawia się wiele spraw wymagających bezpośredniego wyjaśnienia przez kierownictwo BGK.

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: