Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Propozycje zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół "starego ustroju"

Propozycje zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół fotolia.pl

Minister Edukacji i Nauki skierował do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nowelizację rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Egzamin maturalny, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy  – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe na podstawie przepisów rozdziału 3b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r., będzie przeprowadzany dla:

 1. absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego – do roku szkolnego 2026/2027,
 2. absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum – do roku szkolnego 2027/2028,
 3. absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029.

Jednocześnie, zgodnie z art. 297a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, do ww. egzaminu maturalnego może przystąpić:

 1. w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 – absolwent 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 2. w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 – absolwent 5-letniego technikum,
 3. w roku szkolnym 2022/2023 – absolwent branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent 8-letniej szkoły podstawowej – który jako uczeń realizował indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z art. 115 ustawy  – Prawo oświatowe.

Zasadniczym powodem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w zakresie zasad przystępowania do egzaminu maturalnego. Zgodnie z art. 127 tej ustawy, od roku szkolnego 2021/2022 umożliwiono zwolnienie zdającego egzamin maturalny z obowiązku przystąpienia do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w przypadku posiadania określonych kwalifikacji zawodowych. Istotą tej zmiany w omawianej nowelizacji jest rozszerzenie zakresu informacji podawanych przez zdającego w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów dołączanych przez zdającego do tej deklaracji.

Ponadto projekt przewiduje jeszcze następujące zmiany:

 1. zmieniono przepisy rozporządzenia w taki sposób, aby dotyczyły one wyłącznie egzaminu maturalnego. Dotychczas rozporządzenie dotyczyło również egzaminu gimnazjalnego, który po raz ostatni został przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020; 
 2. dodano absolwentów posiadających wykształcenie średnie branżowe, ponieważ zgodnie z art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, do egzaminu mogą przystępować również absolwenci posiadający wykształcenie średnie branżowe;
 3. dostosowano organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego;
 4. zawarto w § 80a odesłanie do art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, określającego terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów poszczególnych typów szkół, którego dotyczy projekt rozporządzenia, tj. przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023–2028/2029;
 5. zaproponowano zmianę terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów określonych w § 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, tj. do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. 

Z projektem można zapoznać się poniżej i będzie on przedmiotem obrad kwietniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Załączniki:
Pobierz ten plik (OSR do projektu rozporządzenia.pdf)OSR544 kB
Pobierz ten plik (Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia o egzamin maturalny.pdf)Uzasadnienie369 kB
Pobierz ten plik (Zmiana rozporządzenia o egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym.pdf)Projekt339 kB
Śr., 14 Kw. 2021 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka