Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Narodowy Program Szczepień wymaga pilnego usprawnienia

Narodowy Program Szczepień wymaga pilnego usprawnienia fotolia.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się w imieniu ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w jej skład do szefa KPRM o pojęcie niezwłocznych działań w celu usprawnienia realizacji programu Narodowego Programu Szczepień.

Choć samorządy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonywanie szczepień, to podejmują one codziennie wiele zadań, mających na celu zabezpieczenie mieszkańców przed COVID-19.

Jednym z zadań zleconych gminom przez wojewodów jest realizacja transportu do punktów szczepień osób, które nie są w stanie dotrzeć na szczepienie samodzielnie. W związku z powyższym, Komisja Wspólna sformułowała postulaty, których realizacja przez administrację rządową jest niezbędna.

W postulatach podniesione zostały następujące kwestie:

  1. Stawki za przewóz osób znajdujące się w decyzjach wojewodów są kompletnie nieadekwatne do rzeczywiście ponoszonych kosztów. Strona samorządowa zwraca uwagę, że zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jst, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Niestety wojewodowie ustalając kwotę usług transportu nie opierali się na obiektywnych kryteriach, rzeczywistych kosztach gmin i nie uwzględnili wszystkich składników kosztów tych usług. Nierozwiązana pozostaje też kwestia kosztów transportu w sytuacji skierowania na szczepienia poza granice gminy. KWRiST postuluje o zwiększenie stawek ryczałtowych za transport do punktów szczepień, z uwzględnieniem zróżnicowania ich wysokości od liczby mieszkańców, specyfiki lokalnej samorządu, kalkulacji kosztów zabezpieczeń przed COVID-19 dla osób transportowanych i transportujących oraz kosztów dezynfekcji pojazdu.
  2. Potrzeba zróżnicowania wysokości dotacji celowej na opłacenie kosztów działania gminnych koordynatorów do spraw szczepień.
  3. Postulat, by gminy otrzymywały dotacje „z góry” do rozliczania z wykonanych usług, a nie odwrotnie
  4. Problem mobilnych zespołów szczepień. Deklaracja strony rządowej mówiąca o tym, że w każdym powiecie będzie co najmniej jeden mobilny zespół szczepień okazuje się niewystarczająca. Strona samorządowa zgłasza zatem postulat, by ich liczba była uzależniona od liczby mieszkańców powiatu.
  5. Kwestia postawy PFRON w odniesieniu do wykorzystywania pojazdów zakupionych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” do dowozu osób z niepełnosprawnościami na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz możliwości wykorzystywania w tym samym celu samochodów ZAZ-ów, jak też możliwości wykorzystywania samochodów zakupionych w ramach programu WRR do przewozu za szczepienia także osób bez niepełnosprawności. Strona samorządowa podkreśliła, że w sytuacji kryzysowej oczekuje od PFRON otwartej postawy i skutecznego rozwiązywania problemów.
Sob., 30 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska