Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Dodatkowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

22 października br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu Zdrowia dedykowane projektowi ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Mec. Bernadetta Skóbel przedstawiła uwagi Związku Powiatów Polskich oraz podkreśliła brak odpowiedzi resortu na przesłane przez ZPP uwagi. Mecenas podkreśliła, że proponowane w ustawie zapisy są próbą recentralizacji zadań. Uwagi dotyczyły artykułu 48 d ust. 1 tak, by umożliwić realizację profilaktycznych programów zdrowotnych spoza koszyka świadczeń przez łączenie środków samorządów i środków pochodzących z  Narodowego Funduszu Zdrowia. Istnieje obawa, że przy bardzo ogólnych zapisach  projektu samorządy będą zobowiązane do realizowania konkretnych działań i rozliczane z tego, a OSR pomija kwestię finansowania. Mecenas podkreśliła także zbyt krótki czas na opiniowanie oceny planów transformacji. Proponowane 14 dni to pozorowanie konsultacji publicznych.

Minister Sławomir Gadomski przychylił się do uwagi odnośnie wydłużenia terminu opiniowania do 30 dni. Na podstawie map potrzeb zdrowotnych powstaną plany transformacji, które będą zatwierdzane przez Ministra Zdrowia i ogłaszane w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym wojewody. To pokaże NFZ  jak ma finansować politykę zdrowotną na obszarze danego województwa.

Mec. Bernadetta Skóbel zwróciła uwagę na to że plan zostanie ogłoszony w dzienniku nie oznacza, że stanie się aktem prawa miejscowego a zatem nie ma podstaw do wydawania tego typu władczych poleceń, mecenas podkreśliła wręcz niezgodność z Konstytucją RP. Resort wskazał, że jest przekonany, że dzisiejsze polityki regionalny funkcjonują na tej samej zasadzie. Plan ma raczej podmiotom wskazywać kierunek, w jakim winny się przekształcać, bo będą mogły na tym skorzystać finansowo.

Marek Wójcik przedstawiciel Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na ogromną rozbieżność między planami a możliwościami ich realizacji i odpowiedzialnością samorządów, które nie mają instrumentów do realizacji. Już dziś samorządy są pozbawione instrumentów zarządzania infrastrukturą ochrony zdrowia – ten kto ma pieniądze, ten decyduje, co oznacza, że będą miały iluzoryczny wpływ na decyzje. Argumentował, że zawarte w projekcie rozwiązania dotyczące planów transformacji pogłębiają skalę nieprzejrzystości działania sytemu ochrony zdrowia w Polsce.

Ostatecznie projekt został zaopiniowany przez Zespół w trybie obiegowym i otrzymał opinię negatywną.

Czw., 29 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek