Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W drugiej edycji "Aktywnej tablicy" wsparcie także dla szkół ponadpodstawowych i SOSW

W drugiej edycji fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Projektowane rozporządzenie będzie kontynuacją działań podejmowanych w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019 i obejmie:

1)     szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;

2)     szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży;

3)     szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

a)     uczniowie niewidomi,

b)     uczniowie z innymi niepełnosprawnościami,

c)     uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się;

4)     specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w edycji 2017–2019, oraz szkoły ponadpodstawowe otrzymają dotację w maksymalnej wysokości do 14 tys. zł, szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymają dotację w maksymalnej wysokości do 35 tys. zł, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze otrzymają dotację w maksymalnej wysokości do 100  tys. zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może być wyższa niż 80% kosztów realizacji zadania, w związku z tym w § 3 ust. 3 rozporządzenia określono konieczną (procentowo) strukturę wspierania zadania wkładem własnym organu prowadzącego, który może być zarówno finansowy jak i rzeczowy. Warunkiem udzielenia dotacji organom prowadzącym jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW wnioskujących o udział w Programie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % zadania objętego wsparciem finansowym. Obowiązek zapewnienia wkładu własnego nie dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest właściwy minister. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu wsparcie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów będzie dotyczyło 5870 szkół ponadpodstawowych oraz 2670 szkół podstawowych. Dofinansowanie zakupu drukarek będzie dotyczyło 11 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, sprzęt dla uczniów niewidomych zostanie zakupiony pojedynczo lub w zestawach, w liczbie odpowiadającej szacowanej liczbie uczniów niewidomych (267), a wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się, dotyczy 4 530 szkół.

Z projektami można zapoznać się tutaj.

Pt., 21 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka