Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli? Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji

Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli? Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji fotolia.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 30 czerwca br. został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Głównym punktem nowelizacji są zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zaproponowano następujące zmiany:

  • wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia;
  • określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmiana okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.

Projekt zawiera również zmiany w innych ustawach:

  • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
  • ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).

Nowe przepisy mają usprawnić prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych wobec nauczycieli. To także możliwość dla Ministra Edukacji do prowadzenia działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej w szkołach. Planuje się, że będą to działania ukierunkowane na promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji prowadzonych przez szkoły, organizowanie konkursów, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne. 

Projekt ustawy, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz tutaj.  

Źródło: MEN

Czw., 9 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska