Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ważne decyzje na posiedzeniu Zespołu ds. Informatyzacji

Ważne decyzje na posiedzeniu Zespołu ds. Informatyzacji fotolia.pl

Bardzo istotne kwestie dot. rozwoju e-administracji zostały poruszone na wtorkowym posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. W spotkaniu w siedzibie Unii Metropolii Polskich uczestniczyło dwóch wiceministrów: Marek Zagórski oraz Karol Okoński. Stronę samorządową wspierało wielu gości – ekspertów z JST zajmujących się m.in. zagadnieniami informatyzacji urzędów. Członkowie Zespołu analizowali m.in.:

  • projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw,
  • projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dot. nowego Systemu Informacji Oświatowej,
  • projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych.

Wszystkie projekty zostały uzgodnione przez członków Zespołu.

Informatyzacja edukacji

W drugiej części posiedzenia przedstawiciele rządu zaprezentowali rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z uwagi na fakt, że dokumenty dot. programu zostały przesłane do członków Komisji dzień przed posiedzeniem postanowiono, że strona samorządowa prześle uwagi jak tylko zapozna się z przesłanymi materiałami, zaś ostateczną decyzję w sprawie uzgodnienia projektów podejmie KWRiST na najbliższym posiedzeniu.

Sob., 24 Czrw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka