Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb obiegowy

Do rozpatrzenia w trybie obiegowym Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowanych zostało dziewięć projektów – są to odpowiednio:

  1. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo Łowieckie;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach;
  3. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych;
  4. projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw;
  5. kwestia zmiany treści art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  6. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  7. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
  8. projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym; 9) projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających. Celem przedłożonej ustawy jest umożliwienie zakończenia realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przez osoby uprawnione.

Termin na zgłaszanie uwag upływa 22 października 2010 roku o godz. 12.00.

Śr., 20 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: