Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się cztery posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek UMP do MRPiPS dot. propozycji zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. Wniosek ZPP do MRPiPS dot. brzmienia przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2015 poz. 926; dalej, jako „Rozporządzenie”).
  3. Odniesienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia do wniosku strony samorządowej z posiedzenia KWRiST z 23.04.br. dotyczącego finansowania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (MZ 1465).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (MZ 1660).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych (MZ 835).
 5. Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC29) (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
 6. Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46) (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska planowane jest na 12 czerwca br. na godzinę 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UD41) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu odbędzie się 13 czerwca br. o godzinie 10:30.

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu zaplanowano na 13 czerwca br. na godzinę 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (RC2) (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 5. Sprawy różne.
Sob., 8 Czrw. 2024 0 Komentarzy
Alicja Cisowska
redaktor Alicja Cisowska