Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się cztery posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu odbędzie się 16 kwietnia br. o godzinie 10:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA8) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 4. Sprawy różne: Wniosek ZPP w kwestii wynagrodzenia nauczycieli za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska, także zaplanowane zostało na 16 kwietnia br. na godzinę 13:00. Porządek tego posiedzenia wygląda następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek strony samorządowej zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dniu 27.03.24 r. o dyskusję na temat projektu ustawy o obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska w kontekście równowagi pomiędzy ochroną przyrody, a ochroną mieszkańców.
  2. Wniosek strony samorządowej zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dniu 27.03.24 r. o dyskusję na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz stanu wdrożenia systemu kaucyjnego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 4. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska zmieniających rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk.

Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli odbędzie się również 16 kwietnia br. o godzinie 15:00.

Natomiast posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu przewidziano na  17 kwietnia br. na godzinę 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek Związku Miast Polskich o informacje dotyczące prac komisji rozpatrującej wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
  2. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję dotyczącą obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu zgodnie z art. 73aa ustawy – Prawo o ruchu drogowym w kontekście wymierzania kar pieniężnych w przypadku zbycia pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o jego rejestrację.
 2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (UA7) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
Pt., 12 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska