Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się stacjonarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jedno posiedzenie Zespołu w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 27 listopada br. o godzinie 8:30 w formie wideokonferencji. Porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Sprawy różne: Wniosek ZPP w kwestii zasad finansowania przez NFZ dyżurów aptecznych na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1622).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1624).
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1623).
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego (MZ 1489).
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących (MZ 1532).
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Natomiast stacjonarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 29 listopada br. o godz. 10:00  w Sali 421 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Sob., 25 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska