Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się sześć posiedzeń Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jedno w trybie stacjonarnym, natomiast pięć w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 15 maja br. o godzinie 13.00  w formie wideokonferencji. Porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Sprawy różne: Wniosek Związku Powiatów Polskich w kwestii wymogu zapewnienia przez Centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny realizacji świadczeń w oddziale dziennym wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego począwszy od 1września 2024 r. (Udział przedstawicieli z MZ i MEiN).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Onkologicznej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 5. Projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 (ID 368) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 6. Projekt informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych w latach 2020-2022 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

Posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbędzie się 15 maja br. o godzinie 11:00 (sala 4063) w Ministerstwie Finansów w trybie stacjonarnym. Porządek tego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania dotacji celowej z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej.
 3. Propozycje przyznania dodatkowych środków dla JST.
 4. Sprawy różne:
  • Wniosek ZGWRP dot. zwolnienia z podatku rolnego podatników o statusie instytutów badawczych.
  • Wniosek ZGWRP dot. wprowadzenia ustawowego obowiązku zwrotu zwolnień i ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.

Posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska planowane jest na 17 maja br. na godzinę 10:00  w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli odbędzie się 18 maja br. o godzinie 13:00 w trybie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu przewidziano na 19 maja br. na godzinę 9.00 również w trybie wideokonferencji.

Pt., 12 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska