Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalne oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zaplanowano na 2 grudnia 2021 r. (czwartek), początek o godz. 10:00.

Porządek obrad posiedzenia Zespołu kształtuje się następująco:

 1. Pismo ZPP dotyczące planowanych działań w zakresie wzmocnienia organów nadzoru budowlanego, w tym w szczególności wzmocnienia finansowego, w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Pismo ZPP temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla projektów realizowanych przez porozumienia komunalne.
 3. Kontynuacja dyskusji na temat stanowiska Zarządu ZWRP w sprawie waloryzacji opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadzane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
 7. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Projekt Strategii produktywności 2030 (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Pt., 26 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel