Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Posiedzenie, które odbędzie się w formie zdalnej, zaplanowano na 1 grudnia 2020 roku (wtorek). Początek prac Zespołu o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad tego posiedzenia kształtuje się następująco:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1079);
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1078);
  3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
  4. Projekt ustawy o pomocy społecznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
  5. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny;
  8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 wraz z Krajowym Programem (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
  9. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025;
  10. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026.
Pt., 27 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel