Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (w formie wideokonferencji). Początek zaplanowano na 1 lipca 2020 r., godz. 10:00. Poniżej prezentujemy wstępny porządek obrad.

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dot. wskazania przedstawicieli do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego (KPRM),
  2. pismo MEN w sprawie składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Ministerstwo Edukacji Narodowej);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego odział przygotowania wojskowego;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności;
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług;
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Czw., 25 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel