Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym czasie nie zbierze się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Decyzją Współprzewodniczących KWRiST odwołane zostało posiedzenie zaplanowane na 25 marca 2020 r., a projekty przewidziane do rozpatrzenia zaopiniowane zostaną w trybie obiegowym z terminem do 25 marca 2020 roku. Poszczególne Zespoły KWRiST opiniowały te projekty uprzednio również w trybie obiegowym, z wyjątkiem ostatniego projektu, który trafił bezpośrednio do KWRiST.

Lista projektów kształtuje się następująco:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej;
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie określenia właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski;
 16. Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. (Ministerstwo Aktywów Państwowych);
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego;
 18. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego);
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni;
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Ministerstwo Infrastruktury);
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.
Pt., 20 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel