Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Zaplanowano je na 12 marca 2020 r. (czwartek) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie. Początek posiedzenia o godz. 10:00.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek Unii Miasteczek Polskich w kwestii wpływu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2020 r. na zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych;
  2. kwestie zgłoszone przez przedstawiciela Związku Miast Polskich (na lutowym posiedzeniu Zespołu):
   • działania MRPiPS w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej odnośnie funkcjonowania domów dziecka;
   • zasady, standardy Programu Asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
   • problem dot. zawodu pracownika socjalnego (brak kadr).
 2. Projekty po konsultacjach:
  1. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia);
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Projekty w trakcie konsultacji:
  1. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Sob., 7 Mrz. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel