Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, natomiast na 22 stycznia 2020 r., godz. 12:00 zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

1. Sprawy różne:
a) kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej,
b) najem krótkoterminowy – Pismo Prezydenta Miasta Sopotu.
2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego);
3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego);
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego;
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko;
6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi;
7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury.

Natomiast w porządku obrad Zespołu ds. Edukacji znajdują się:

1. Sprawy różne:

a) wniosek Związku Powiatów Polskich dot. uzupełnienia „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych,
b) wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący problemów związanych z podziałem subwencji oświatowej,
c) wniosek Związku Powiatów Polskich Związku Powiatów Polskich dotyczące kwestii statusu osób posiadających przygotowanie zawodowe, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe,
d) pisma Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski oraz Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie problematyki finansowania szkół niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
e) uchwała Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie w Gminie Baboszewo oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących oświaty.

2. Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej – mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy;

3. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.;

4. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;

5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Pt., 17 St. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel