Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz zbierze się sama KWRiST. 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Tego samego dnia o godz. 15:00 zbierze się Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych. Za to 27 listopada 2019 r. (środa) odbędą się posiedzenia: Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST (9:00) oraz samej Komisji Wspólnej zaplanowano na 27 listopada 2019 roku (10:00).

Zespół ds. Ustrojowych omowi poniższe punkty:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 2. Sprawy różne.

Porządek obrad Zespołu ds. Administracji zawiera poniższe zagadnienia:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza; 
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych;
 6. Tematyka finansowania Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz Służby Ochrony Lotniska w regionalnych portach lotniczych – wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 7. Problematyka interpretacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości);
 8. Sprawy różne.

Porządek obrad Zespołu ds. Finansów kształtuje się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. Propozycja podziału w 2019 r. kwoty rezerwy subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach JST;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020;
 6. Sprawy różne.

Porządek obrad Komisji Wspólnej nie został jeszcze ustalony.

Pt., 22 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel