Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zezwolenie na założenie Branżowego Centrum Umiejętności

Zezwolenie na założenie Branżowego Centrum Umiejętności fotolia.pl

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej. Zmiany dotyczą zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego Branżowego Centrum Umiejętności (BCU).

Zasady wydawania zezwoleń zostaną poszerzone, w stosunku do zasad i warunków dotyczących publicznych placówek i centrów prowadzących kształcenie zawodowe, o:

  • wskazanie dziedziny zawodowej w zakresie której BCU będzie funkcjonowało (równolegle trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie dziedzin zawodowych);
  • w przypadku BCU, dla którego organem zakładającym BCU jest osoba prawna niebędąca organizacją branżową  wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, z którą osoba zamierzająca prowadzić BCU zawarła porozumienie wymagane w ustawie.

Zezwolenie na założenie BCU będzie określało, podobnie jak w przypadku innych placówek i centrów, m.in. wskazanie, czy BCU będzie posiadać filię lub filie organizacyjnie podporządkowane temu BCU, a ponadto będzie określało nazwę dziedziny zawodowej, w zakresie której będzie funkcjonowało BCU, i wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, która jest organem zakładającym BCU lub z którą organ zakładający BCU zawarł porozumienie.

Zezwolenie na założenie BCU, będzie cofane za zasadach określonych dla innych placówek i centrów. Ponadto zezwolenie będzie cofnięte w przypadku usunięcia dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU funkcjonowało,
z wykazu albo w przypadku prowadzenia przez BCU działalności w dziedzinie zawodowej innej niż określona w zezwoleniu. Zezwolenie na założenie BCU będzie mogło być fakultatywnie cofnięte w przypadkach określonych dla innych placówek i centrów, a także w przypadku wykreślenia z właściwego rejestru lub ewidencji organizacji branżowej, z którą organ prowadzący BCU zawarł porozumienie, albo gdy organizacja branżowa, która jest organem prowadzącym BCU lub z którą organ prowadzący BCU zawarł porozumienie, zaprzestała prowadzić działalność w dziedzinie zawodowej określonej w zezwoleniu.

Projekt omawianego rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin zawodowych dostępny jest tutaj.

Czw., 17 Sp. 2023 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel