Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególne środki tymczasowe dotyczące dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę. UE proponuje rozporządzenie

Szczególne środki tymczasowe dotyczące dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę. UE proponuje rozporządzenie fotolia.pl

Szczególnym środkom tymczasowym w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, dotyczącym dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej prawodawstwem poświęcony jest projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2022 r.

Celem wniosku w sprawie przyjęcia rozporządzenia jest zapewnienie mobilności wysiedleńców z terenu Ukrainy, poprzez możliwość posługiwania się swoim prawem jazdy, dopóki trwa okres tymczasowej ochrony.

W związku z tymczasowością ochrony wiążącą się z prawem do otrzymania dokumentu pobytowego na cały okres trwania ochrony oraz dostępem do m.in. zakwaterowania, szkół, opieki zdrowotnej i zatrudnienia, nie należy wymagać wymiany ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie. Zmniejsza to znacznie obciążenie dla właściwych organów państw członkowskich, które w przeciwnym razie musiałyby potencjalnie wymieniać miliony ukraińskich praw jazdy. Jednocześnie osoby korzystające z tymczasowej ochrony nie będą musiały zdawać kolejnego egzaminu teoretycznego lub praktycznego na prawo jazdy – często w obcym dla nich języku – lub poddawać się badaniom lekarskim w państwie członkowskim ich miejsca pobytu czasowego.

Ratio legis rozporządzenia stanowi uznawanie wydanych przez Ukrainę: praw jazdy, a także świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe towarów lub osób objętych zakresem dyrektywy 2003/59/WE.

Wskazać należy, że procedowane rozporządzenie odnosi się bezpośrednio do decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Wskazana decyzja wskazuje na krąg osób, do których zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia, a są to:

  • obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r. i członkowie ich rodzin,
  • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie i członkowie ich rodzin.

Omawiane rozporządzenie reguluje nadto kwestie związane z:

  • przedłużeniem wygasłych dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę,
  • postępowaniem państw członkowskich UE w przypadku zagubionych lub skradzionych praw jazdy wydanych przez Ukrainę,
  • zapobieganiem oszustwom i fałszerstwom w odniesieniu do ww. dokumentów kierowców.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 21 dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i ma być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Czas jego obowiązywania ustalono do dnia następnego po zakończeniu okresu stosowania tymczasowej ochrony w odniesieniu do wysiedleńców z Ukrainy, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2001/55/WE.

Projekt został przyjęty przez Komisję Europejską 20 czerwca br. i aktualnie znajduje się na etapie pierwszego czytania w Radzie UE.

Z procesem legislacyjnym rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony można zapoznać się tutaj.

Pt., 1 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak