Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata dodatkowa za przejazd bez maseczki

Opłata dodatkowa za przejazd bez maseczki fotolia.pl

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo przewozowe. Ma on na celu umożliwienie przewoźnikom pobierania opłaty dodatkowej od pasażera nieprzestrzegającego obowiązku zakrywania nosa i ust w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji usunięcia takiego pasażera z pojazdu.

Projektodawcy przewidzieli wprowadzenie do ustawy upoważnienia dla ministra właściwego ds. transportu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej pobieranej w razie przebywania w pojeździe osoby bez zakrytych ust i nosa, jeżeli obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dodatkowo, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona mieliby prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych.

Śr., 23 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka