Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązkowe szczepienia a przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola - projekt ustawy

Obowiązkowe szczepienia a przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola - projekt ustawy fotolia.pl

16 grudnia br. połączone komisje senackie: Zdrowia, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk senacki 196).

Założenia projektu:

  1. jednym z kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego miałoby być przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów;
  2. jednym z warunków przyjmowania dzieci do żłóbków miałoby być przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej mieliby wydawać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Podczas dyskusji wskazano, że ważną korzyścią konieczności posiadania zaświadczenia nt. szczepionek jest płynąca z tego informacja, które dziecko zostało zaszczepione, a które nie.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że projekt wymaga doprecyzowania, ale generalnie ma poparcie resortu zdrowia.

Zdaniem senatorów projekt odpowiada na aktualne potrzeby, o czym może świadczyć fakt, że został zaakceptowany niemalże jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym.

W dyskusji podejmowany był także temat książeczek szczepień, które zdaniem niektórych uczestników powinny być stosowane jako zaświadczenie przy przyjmowaniu do żłobków czy przedszkoli. Jak jednak podkreślił minister Kraska, „pokazywanie takiej książeczki w innym miejscu niż u lekarza nie jest dobrym pomysłem”.

Do przedmiotowego projektu uwagi zgłosił także Związek Powiatów Polskich. Obecny podczas posiedzenia przedstawiciel ZPP wskazał, że Związek nie zgłasza zastrzeżeń co do merytorycznego zakresu projektu, jednakże konieczne jest rozważenie następujących kwestii:

  1. czy zostanie określony wzór zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych;
  2. w przepisach należy przewidzieć sytuację, w której opiekun dziecka będzie miał utrudnioną możliwość pozyskania potrzebnych danych. Może to dotyczyć np. rodziców zastępczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym nie została przekazana pełna dokumentacja medyczna dziecka i nie jest możliwe pozyskanie takich danych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub powiatowe centrum pomocy społecznej.
Czw., 17 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka