Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyniki raportu OECD i badań PISA 2018 - informacja MEiN w Sejmie

Wyniki raportu OECD i badań PISA 2018 - informacja MEiN w Sejmie fotolia.pl

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas posiedzenia 26 listopada br. wysłuchała informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat wyników raportu „Strategia umiejętności OECD: Polska” w kontekście prac koordynowanych przez MEN nad przygotowaniem części szczegółowej „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”.

Raport przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek.

„Strategia Umiejętności OECD: Polska” to raport zawierający przekrojową, syntetyczną diagnozę stanu rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju umiejętności oraz wypracowany w ścisłej współpracy z polskimi interesariuszami zestaw rekomendacji opartych na dobrych praktykach, w tym doświadczeniach innych państw.

Cztery obszary priorytetowe, na których opiera się struktura raportu, ważne z punktu widzenia poprawy dotychczasowych osiągnięć Polski w zakresie rozwoju umiejętności, to:

  • zwiększanie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy,
  • wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych,
  • wzmacnianie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach,
  • wzmacnianie zarządzania systemem umiejętności w Polsce.

Zgodnie z raportem Polska osiąga stosunkowo dobre wyniki w zakresie umiejętności oraz wprowadziła reformy dotyczące rozwiązań w tym zakresie.

Opracowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 stanowi warunek podstawowy dla przyszłej perspektywy finansowej UE 2021-2027. ZSU 2030 ma status polityki publicznej, czyli stanowi dokument pomocniczy dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) i koresponduje z zapisami horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju, stanowiąc dla nich jednocześnie ważny układ odniesienia.

Komisja wysłuchała także informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat analizy wyników badania PISA 2018 i wniosków z nich wynikających.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć.

PISA (Programme for International Students Assessment) to międzynarodowe badanie kompetencji uczniów piętnastoletnich – w większości państw, to w tym wieku uczniowie podejmują decyzje o dalszej edukacji lub kończy się obowiązek szkolny realizowany w klasycznej klasowo-lekcyjnej formie. Wyniki badania koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z ministerstwami edukacji i zespołami badawczymi z poszczególnych krajów ogłaszane są co trzy lata.

Wyniki badania PISA 2018 przedstawiają się następująco: średnia rezultatów uczniów w Polsce wzrosła w stosunku do 2015 r. – dla matematyki z 504 do 516 punktów, dla rozumienia tekstu z 506 do 512 punktów, dla nauk przyrodniczych z 501 do 511 punktów. Średnia dla wszystkich wymienionych domen wzrosła z 503 do 513 punktów. Wyniki polskich uczniów należą do europejskiej czołówki – obok krajów takich jak Estonia, Finlandia, Wielka Brytania czy Holandia. Wyraźnie wyższe są jedynie wyniki kilku państw azjatyckich (m.in. Singapuru, Hongkongu i Chin).

Czw., 3 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka