Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo na drogach w sejmie - ZPP skuteczne

Bezpieczeństwo na drogach w sejmie - ZPP skuteczne fotolia.pl

7 października br. sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.” Przedstawiciel MI podał kilka istotnych danych statystycznych ogólnych. Wg nich ogólna liczba wypadków w 2019 roku to 30288 liczba, co oznacza spadek o 1386 wypadków w porównaniu z rokiem 2018 (o 4,4%). Zanotowano również spadek osób rannych w wypadkach – jest to 35477 osób (spadek o 1882, tj. o 5% w stosunku do roku 2018). O 330 osób, tj. 3%, spadła liczba osób ciężko rannych – w 2019 roku była to liczba 10633.

Niestety, o 47 osób w stosunku do roku 2018 wzrosła liczba osób zabitych w wypadkach w 2019 roku – na drogach zginęło łącznie 2909 osób. Ministerstwo wskazało, że jest to wskaźnik wymagający poprawy i na nim powinny być skoncentrowane kolejne działania resortu.

Działania dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W 2019 roku Ministerstwo Infrastruktury dążąc do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, skupiło się na trzech podstawowych obszarach:

  1. działania prawne – najistotniejszym elementem było uchwalenie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającej korytarze życia i jazdę „na suwak”. Rozwiązania te są w ocenie resortu niezmiernie istotne dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu. Pozytywne efekty są zauważalne zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, ekspresowych, autostradach. W ramach wprowadzania korytarza życia i jazdy „na suwak” prowadzona była kampania edukacyjna „życie ma pierwszeństwo”.
  2. inwestycje infrastrukturalne – funkcjonuje Program Budowy Dróg Krajowych. Z tego programu oddano w 2019 roku 461 km nowych dróg (głównie szybkiego ruchu). W realizacji było również 581 zadań dot. już istniejącej sieci dróg o łącznej wartości 16 mld zł, obejmujących 2300 km dróg. W 2019 roku zakończono 102 zadania o łącznej wartości 0,5 mld złotych.
    W realizacji jest również Program Budowy 100 obwodnic – pierwsze inwestycje są już po zakończeniu etapu postępowania przetargowego.
    Jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, rok 2019 to pierwszy rok funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku przeznaczono na pomoc z FDS 6  mld zł, dofinansowano 4280 zadań na drogach powiatowych i gminnych, obejmujących łącznie 6000 km (w tym 1149 zadań 2742 km na powiatowych).
  3. edukacja i promocja właściwych postaw, kształtowanie bezpiecznych zachowań - rozpoczęto szkolenia dla samorządowych zarządców dróg. Szkolenia te mają na celu podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności osób zarządzających drogami. Zdobyta wiedza ma pozwolić na projektowanie i budowanie bezpiecznej organizacji ruchu. Szkolenia trwają od 4 czerwca 2019, zaś ich koniec jest planowany na czerwiec 2021 roku.

Dodatkowo, w 2019 prowadzone były szkolenia dla nauczycieli dzieci i młodzieży na każdym etapie nauki (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). Celem szkoleń jest wsparcie systemu edukacji w kształtowaniu postaw uczniów jako świadomych i odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego.

ZPP skuteczne

W toku dyskusji przedstawiciele resortu infrastruktury zaznaczyli, że wskutek interwencji Związku Powiatów Polskich zrezygnowano ze zmiany przepisów prawnych w zakresie rozszerzenia instytucji zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości ponad 50 km/h również na obszary niezabudowane. Cytując opinię ZPP, minister infrastruktury wskazał, że nowelizacja ustawy spowodowałaby znaczny wzrost zadań wykonywanych przez starostów (tj. o ok. 40 tys. spraw rocznie tj. 100 spraw administracyjnych rocznie na 1 starostwo), co w wielu przypadkach mogłoby się to wiązać się z koniecznością poniesienia istotnych kosztów, bowiem „w wydziałach komunikacji powiaty nie zatrudniają wolontariuszy.”

Ministerstwo Infrastruktury uwzględniło argumenty ZPP i obecnie wypracowuje inne rozwiązanie pozwalające na obniżenie prędkości na terenie niezabudowanym, a nie powodujące nadmiernych kosztów po stronie samorządów.

Pon., 12 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka