Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się 26 lutego br. o godzinie 11.00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (UC15) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 2. Omówienie problematyki doręczeń elektronicznych w kontekście:
  1. nowej wersji standardu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  2. zakładania kont/adresu doręczeń elektronicznych przez jst,
  3. informacji o prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach w obszarze e-doręczeń,
  4. problemów szczegółowych zgłaszanych przez samorządy.
 3. Możliwość wykorzystania systemu CRW do przeprowadzenia w tym systemie dopisania mieszkańca do stałego rejestru wyborców dla celów przeprowadzenia wyborów samorządowych.
 4. Wniosek ZWRP dot. wyjaśnienia sposobu wykonywania zadań przez Wojewódzką Komisję Wyborczą wynikających z art. 430 w zw. z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) związanych z weryfikacją informacji o poparciu danej listy kandydatów na radnych województwa przez wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
 5. Omówienie stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego/OPOS w sprawie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.
 6. Omówienie stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego/OPOS w sprawie niezgodnego z prawem zobowiązywania gmin do finansowania z własnych środków zakupu kart kryptograficznych, niezbędnych do wykonywania zadań zleconych, związanych z obsługą Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu zaplanowano na 27 lutego br. na godzinę 11:00.

Spotkanie poświęcone będzie projektowi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.

Pt., 23 Lt. 2024 0 Komentarzy
Alicja Cisowska
redaktor Alicja Cisowska