Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Udostępnianie danych PESEL

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

Jak wskazują projektodawcy celem projektu rozporządzenia jest stworzenie jasnych i czytelnych wzorów wniosków, które zapewnią wnioskodawcom łatwość i poprawność ich wnoszenia zarówno w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. Gwarancję prawidłowego, pod względem formalnoprawnym, występowania o udostępnienie danych stanowi w szczególności doprecyzowanie w przypisach wniosku sposobu wypełniania poszczególnych jego rubryk. Jednocześnie zaproponowana konstrukcja wniosków ma zapewnić organom udostępniającym dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, sprawność i bezpieczeństwo ich udostępniania. Kompletne wypełnienie przygotowanych formularzy oraz dołączenie wszystkich wymienionych we wniosku dokumentów przyśpieszy bowiem proces udostępniania danych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, projekt wprowadza w szczególności następujące zmiany:

  1. Nadano nową szatę graficzną wzorom: uproszczonego wniosku o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz wniosku o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji z rejestru PESEL, dostosowując je do wyglądu wzoru wniosku o udostępnienie danych jednostkowych. Obecnie obowiązujący wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 105, poz. 667). Kilkumiesięczna praktyka jego stosowania pozwala stwierdzić, że zaproponowana szata graficzna ułatwia wnioskodawcom prawidłowe wnoszenie wniosków, a organom udostępniającym dane z powyższych zbiorów zapewnia sprawność i bezpieczeństwo ich udostępniania.
  2. Określono tryb uzyskiwania zgody na udostępnienie danych od osób, o których dane wystąpiły podmioty posiadające interes faktyczny w ich otrzymaniu. Zaproponowana zmiana pozwoli w szczególności na ujednolicenie i doprecyzowanie wystąpień o uzyskanie zgody. Należy bowiem zaznaczyć, że aktualnie sposób prowadzenia postępowania zmierzającego do uzyskania zgody osoby poszukiwanej jest zróżnicowany i zależy wyłącznie od praktyki danego urzędu.3. We wzorach: wniosków o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych i o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji ujednolicono zapisy dotyczące rodzajów zabezpieczeń, jakie musi posiadać wnioskodawca. Zauważyć należy bowiem, że zgodnie z ustawą wymogi organizacyjno - techniczne dla obu trybów są analogiczne.
Sob., 1 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: