Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – pakiet rozporządzeń i ponowny apel ZPP

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – pakiet rozporządzeń i ponowny apel ZPP fotolia.pl

16 maja 2024 r. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Pakiet rozporządzeń

Pod opiniowanie Zespołu poddano projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Bezwarunkową opinię pozytywną uzyskał jedynie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Pozytywne opinie, jednakże „okraszone” stosowną uwagą, otrzymały następujące projekty:

  1. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (WPL MI 36),
  2. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (WPL MI 26),
  3. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  4. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne,
  5. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

„Okrasa” w postaci uwagi dotyczy konieczności podniesienia wysokości opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych przez starostwa. Wskazano również na konieczność omówienia tej kwestii na czerwcowym posiedzeniu plenarnym KWRiST.

„Zamrożone opłaty” – ZPP ponownie apeluje

Do opisanego powyżej pakietu rozporządzeń swoje uwagi zgłosił Związek Powiatów Polskich (można się z nimi zapoznać tu, tu, tu i tutaj).

ZPP przypomniał, że już od kilku lat sygnalizuje Ministerstwu Infrastruktury potrzebę zwiększenia opłat za wydawanie przez starostwa dokumentów komunikacyjnych, a ostatnio problem ten został poruszony w trakcie obrad Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST 20 marca 2024 r. oraz na posiedzeniu plenarnym KWRiST 23 kwietnia 2024 r.

O co chodzi? Otóż opłaty za dokumenty komunikacyjnie nie były zmieniane od dwóch dekad, pomimo znaczącego wzrostu kosztów świadczenia usług, w tym kosztów ponoszonych przez starostwa na rzecz spółki Skarbu Państwa – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

ZPP przypomniał, że PWPW dokonuje od II kwartału br. waloryzacji cen dokumentów komunikacyjnych o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 2023 r., co w praktyce oznacza wzrost cen o 11,4%. Kolejna podwyżka cen zakupu dokumentów od PWPW powodować będzie pogłębiającą się niewspółmierność przychodów do wydatków na realizację przez powiaty zadań związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Związek wyraził również obawę, że w przypadku niezałatwienia sprawy na aktualnym etapie, Ministerstwo odłoży rozwiązanie przedstawionego problemu o co najmniej kilka lat.

W rezultacie strona samorządowa oczekuje pilnego podniesienia wysokości obowiązujących opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych, a także przedstawienia przez resort propozycji rozwiązań i harmonogramu ich wdrożenia.

Temat opłat ma powrócić na czerwcowe posiedzenie plenarne KWRiST.

Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak