Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak będzie prowadzony monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych?

Jak będzie prowadzony monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych? fotolia.pl

Na wzór rozwiązań zawartych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w oparciu o które funkcjonuje ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych karier absolwentów szkół wyższych – system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), Minister Edukacji Naukowej zaproponował monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu w Polsce obecnie brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Rozwiązania metodologiczne i informatyczne pozwalające na uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych rozwijano w Instytucie Badań Edukacyjnych od 2015 r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Uruchomienie systemu monitorowania absolwentów do końca 2021 r. stanowi zaplanowany rezultat projektów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych. Jednak wdrożenie monitorowania karier absolwentów nie jest możliwe bez wprowadzenia rekomendowanych zmian prawnych.

Dlatego też do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt regulacji, który zakłada przede wszystkim dodanie w ustawie – Prawo oświatowe przepisu art. 26b, który w sposób kompleksowy ureguluje sprawy monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Zasadniczym elementem jest wprowadzenie w obszarze prawa oświatowego nowego zadania publicznego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które będzie polegało na monitorowaniu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

W celu umożliwienia realizacji tego nowego zadania publicznego proponuje się wprowadzenie ustawowej podstawy prawnej do realizacji działań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych rejestrowych niezbędnych do monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Monitorowanie karier absolwentów będzie wymagało, w pierwszym etapie, przekazywania i zestawiania danych osobowych z różnych źródeł administracyjnych. W drugim etapie, dane te będą pseudonimizowane i analizowane w takiej postaci. Natomiast w trzecim etapie wyniki analiz będą mogły zostać udostępniane w formie zbiorczych zestawień zapewniających pełną anonimowość absolwentów objętych monitoringiem karier. W celu ochrony prywatności badanych absolwentów w raportach będą prezentowane tylko te wskaźniki, przy obliczaniu których można było uwzględnić co najmniej 10 osób. Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte w systemie monitorowania karier absolwentów szkół wyższych w art. 352 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to zdaniem projektodawców wystarczające zabezpieczenie przed identyfikacją konkretnych osób, których dotyczą prezentowane wskaźniki. Wykorzystywane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dane będą pozwalały na prowadzenie monitoringu karier po roku, dwóch latach oraz pięciu latach po zakończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej.

Planowane zmiany innych ustaw obejmują:

  1. Ustawę o systemie informacji oświatowej– w zakresie uzupełnienia katalogu celów zbierania danych w SIO umożliwiając ich wykorzystanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.
    Ponadto, ze względu na prowadzenie monitoringu karier absolwentów w okresie do 5 lat po zakończeniu pierwszej szkoły ponadpodstawowej, wydłużony został okres, po którym dokonywana jest anonimizacja danych ucznia w bazie danych SIO z 5 lat od ostatniego dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji do 6 lat. Wcześniejszy 5-letni okres przed anonimizacją uniemożliwiłby prowadzenie monitoringu karier wobec części absolwentów.
  1. Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych – w zakresie informacji pozwalających na ocenę sytuacji absolwentów na rynku pracy, w szczególności ich zatrudnienia (w tym wysokości zarobków, wymiaru zatrudnienia, liczby pracodawców), bezrobocia i bierności zawodowej.

Szczegółowo z rozwiązaniami proponowanymi w projekcie można zapoznać się tutaj. 

Sob., 5 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka