Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyłączenia ze środków publicznych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych środkami publicznymi są w szczególności – co do zasady – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, wprowadzić wyłączenia z katalogu środków publicznych. W obecnym stanie prawnym zostało to dokonane rozporządzeniem z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Z praktycznego punktu widzenia środki wskazane w rozporządzeniu mogą być wydatkowane poza budżetem państwa. Obecnie Ministerstwo Finansów proponuje zmianę tego rozporządzenia.

Skierowany pod obrady Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozszerza katalog wyłączeń o:

  • środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej (w 2011 roku 600 tys. €);
  • środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku (w łącznej wysokości €105.567.155).

Jak wskazują projektodawcy wprowadzenie pierwszej z wymienionych kategorii środków jest konieczne ze względu na wymogi sprawnej i zgodnej z wymogami Komisji Europejskiej realizacji umowy o delegację; wprowadzenie drugiej – jest związane z koniecznością szybkiego wydatkowania otrzymanych środków.

Czw., 4 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski