Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Data sprowadzenia pojazdu a kara za naruszenie obowiązku rejestracji

Data sprowadzenia pojazdu a kara za naruszenie obowiązku rejestracji fotolia.pl

Czy organ, i w jakim zakresie powinien ustalić faktyczną datę sprowadzenia pojazdu do Polski? Jakie ma to znaczenie w sprawach dotyczących nałożenia kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu w przewidzianym terminie? Na ten temat wypowiedział się WSA w Poznaniu w niedawnym wyroku.

W omawianej sprawie sąd kontrolował decyzję dot. nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem obowiązku zarejestrowania pojazdu niebędącego nowym pojazdem na terytorium RP w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia.

W toku sprawy strona od początku utrzymywała, że sprowadziła pojazd 15.04.2021 r., jednakże organy przyjęły datę 15.03.2021 r., co mogło wynikać z błędnego odczytania daty wskazanej w oświadczeniu albo być wynikiem zwykłej omyłki skarżącej. Strona na poparcie swoich racji wskazywała na nabycie pojazdu w dniu 09.04.2021 r., co wynikało wprost z umowy sprzedaży auta. Nadto, skarżąca powoływała się na fakt wysłania w dniu 19.04.2021 r. wiadomości do agencji celnej. W wiadomości tej, którą dysponowały organy, jako datę sprowadzenia auta wskazano 15.04.2021 r.

Zatem rozpoznając sprawę, zarówno prezydent miasta, jak też SKO dysponowali dwoma oświadczeniami strony z tej samej daty, z których wynikały dwie różne daty sprowadzenia auta do Polski.

WSA wytknął organom m.in. brak wyjaśnienia wszelkich okoliczności faktycznych. Skarżąca przez całe postępowanie kwestionowała przyjętą przez organy datę sprowadzenia pojazdu do Polski argumentując, że niemożliwe jest sprowadzenie auta z zagranicy 15.03.2021 r. jeżeli zostało zakupione 09.04.2021 r.

Finalnie sąd uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, nakazując organowi odniesienie się do twierdzeń strony dot. daty nabycia pojazdu i kwestii rozliczenia akcyzy z tytułu jego sprowadzenia. WSA przyjął, że ustalenie daty faktycznego sprowadzenia pojazdu ma doniosłe znaczenie, ponieważ od jej ustalenia zależy czy doszło do naruszenia terminu rejestracji pojazdu określonego w art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26.01.2023 r., sygn. III SA/Po 750/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 24 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak