Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie tak łatwo z ograniczeniami nośności

Nie tak łatwo z ograniczeniami nośności fotolia.pl

Znak B-18 stosuje się wyłącznie w celu ochrony drogi (bądź określonej kategorii obiektów), a nie zapewnienia ochrony okolicznych mieszkańców przed ruchem pojazdów ciężkich. W rezultacie sam fakt, że prognozowany dopiero ruch pojazdów o tonażu powyżej 3,5 t będzie powodował dyskomfort dla mieszkańców nie daje podstaw do przyjęcia, że ruch takich pojazdów jest szkodliwy dla drogi.

wyrok WSA w Kielcach z 16 grudnia 2020 r., sygn. II SA/Ke 545/20, nieprawomocne

Znak B-18 oznaczający zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad określony w znaku tonaż, stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Jak podnosi się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym oznacza to, że jedyną przesłanką umieszczenia znaku zakazu B-18 jest nośność drogi (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 13.08.2019 r. o sygn. akt III SA/Łd 532/19, CBOSA). Lokalizacja przedmiotowego znaku zakazu wymaga zatem pełnej znajomości technicznych parametrów danej drogi i zbadania rzeczywistej jej nośności – które to elementy powinien zawierać projekt organizacji ruchu przewidujący wprowadzenie ograniczeń tonażowych. Dopiero powiązanie konkretnej nośności każdej z wymienionych dróg z ograniczeniami przewidzianymi w odpowiednich znakach drogowych może doprowadzić do prawidłowego zatwierdzenia projektu ruchu.

Wprowadzenie ograniczenia tonażowego bez zbadania rzeczywistej nośności dróg, opierając się jedynie na ogólnych obawach okolicznych mieszkańców i potencjalnym ryzyku zniszczenia dróg jest zatem bezpodstawne.

Niedz., 10 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski